Blog

Spisová služba v cloudu Azure

Společnosti RAC, Mainstream a Pierstone zpracovaly na podzim roku 2016 modelovou analýzu rizik ukazující, že nejrozšířenější spisovou službu Gordic GINIS lze provozovat v orgán veřejné moci cloudovém prostředí Microsoft Azure i...

Cloud Exit Strategy

Strategie odchodu z cloudu je důležitá pro všechny organizace, které využívají služby veřejného nebo hybridního cloudu. Strategie je nezávislá na platformě i technologiích a jejím cílem není stanovit ani detailně...

Půjde NBÚ do cloudu?

Aplikace kybernetického zákona znamenala pro řadu organizací a jejich systémů zásadní změny. Tvoří se nová dokumentace, zavádějí nové procesy, a pokud je opravdu velká vůle, dojde i na implementaci nových bezpečnostních technologií. Jedno však zůstalo stále stejné a za to patří tvůrcům zákona a vyhlášek obrovský dík: všechna opatření musí odpovídat vyhodnoceným rizikům. Od začátku...

Chce bezpečnostní manažer cloud?
 

Vedle jasných přínosů cloud computingu přináší jeho využívání i nová bezpečnostní rizika, která je nutné pokrýt. Požadavky na bezpečnost cloudu by měly vzejít od bezpečnostního manažera. Ten musí umět řídit...