ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ

Zdroj: BS 25999, česká verze RAC

Business Continuity Management je dnes vedle kybernetické bezpečnosti samostatnou oblastí, která má velmi úzkou vazbu na bezpečnost i provoz a je řešena vlastní řadou norem ISO tvořených skupinou ISO/TC 292  - Security and resilience.

Lidé z našeho týmu zaváděli u řady organizací procesy BCM, tvořili dokumentaci od strategie po detailní plány a komunikační matice. V letech 2010 - 2011 připravili pod hlavičkou jiné firmy první slovenskou společnost na certifikaci podle BS 25999 (dnes ISO 22301).

Řízení kontinuity není jen o kvalitní dokumentaci. Pravidelné testování plánů je základem pro úspěšné zvládnutí havárie. Náš tým připraví detailní scénáře a provede testování od stolu i simulaci reálné nedostupnosti systémů.

Doporučujeme také k přečtení "bibli" BCM od Johna Sharpa - jednoho z největších světových odborníků na tuto oblast. Členové našeho týmu jsou spolu-překladateli této skvělé publikace, kterou společnost RAC vydala v češtině již v roce 2009.