BEZPEČNOST JAKO SLUŽBA

SaaS není jen zkratka pro Software. Bezpečnost jako služba je v dnešní době extrémně populární. Například forenzní služby jsou již několik let běžné zejména pro bankovní instituce. Rozmáhají se dohledová centra, kde je možné si koupit různé úrovně monitorovacích a vyhodnocovacích služeb. Bodyshopping bezpečnostních rolí reflektuje na nedostatek zkušených odborníků a naštěstí ho žádná regulace většinově nezakazuje.

Tým 27security je připraven outsourcovat bezpečnostní role v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Kvalitní odborné znalosti a rozsáhlé zkušenosti v oboru pomohou k vyšší efektivitě bezpečnostních procesů v komerční firmě i ve veřejné správě.

Naši lidé umí stát i na druhé straně a pomohou správně nastavit pravidla pro nákup bezpečnostních služeb. Ať se jako služba nakupují technologie, nástroje nebo procesy, připravíme detailní zadání, pomůžeme vybrat optimální řešení a nadesignujeme jeho efektivní využívání, kontroly a reporting. Vše v souladu s interními nákupními procesy nebo zákonem 134/2016 o veřejných zakázkách.

Kvalitní zadání pro výběrové řízení na bezpečnostní technologie a služby je na přípravu velmi složité. Detailně popsat předmět veřejné zakázky, správně stanovit kvalifikační předpoklady a nastavit spravedlivá hodnoticí kritéria je práce pro zkušený tým. A takovým týmem disponuje 27security, jejíž pracovníci mají dlouholeté zkušenosti z výkonných funkcí ve státní správě. Být zadavatel zakázky je obrovská odpovědnost a my se jí umíme efektivně zhostit.