Otevřený dopis NMF Schillerové

Vážená paní náměstkyně,

naše společnost 27security s.r.o. (IČ 25424921) podala dne 2/6/2017 žádost o registraci k DPH. Po několika telefonických urgencích jsme byli 27/7/2017 vyzváni k odstranění pochybností v registračních údajích. Na žádost finančního úřadu v Roudnici nad Labem jsme doložili smlouvy, objednávky a faktury s našimi prvními zákazníky, přiložili jsme výpisy z bankovních účtů a potvrzení od platbách. Popsali jsme činnost firmy, včetně strategie dalšího rozvoje. Osobně jsem toto chápal jako nutnou povinnost k prokázání ekonomické aktivity firmy.

Příslušný finanční úřad však vyžádal shodné dokumenty také od našich zákazníků. Dne 2/8/2017 jsem měl telefonát od jednoho z nich s otázkou, zda naši společnost vyšetřuje policie. Byl překvapen, že musí doložit dokumenty prokazující naše společné ekonomické aktivity. Dlouho jsem mu musel vysvětlovat, že to je pouze z důvodu registrace k DPH a to i přesto, že v záhlaví žádosti byl uveden finanční úřad.

Dobrá pověst naší společnosti byla tímto významně poškozena, a proto bych Vás rád požádal, abyste jako nejvyšší odpovědný úředník poslala omluvný a vysvětlující dopis všem obeslaným firmám. Požaduji, abyste důvod dodání dokumentů řádně popsala, nejlépe celými větami, a neodkazovala se pouze na paragrafy, kterým rozumí jen právník znalý v daňové oblasti. Vysvětlete prosím všem, proč musí duplicitně dokládat další a další papíry a napravte tak naši pověst, která byla uvedeným správním úkonem nespravedlivě narušena.

Postup, kdy při registraci k DPH musí i řádně založené a fungující firmy zdlouhavě dokládat desítky dokumentů a zároveň jsou stejné dokumenty křížově vyžadovány od zákazníků a dodavatelů, patří do policejního státu. V české legislativě pro toto neexistuje žádná opora a jedná se pouze o zvůli vyšších úředníků Finanční správy a MFČR. Je to o to více alarmující, když dané dokumenty vyžaduje jedna složka státu od druhé, a přitom je možné je získat z veřejných zdrojů, např. v Registru smluv či na profilu zadavatele. Mezi našimi zákazníky jsou i orgány veřejné moci a tudíž organizace, které jsou veřejným zadavatelem dle zákona 134/2016 Sb. Doložená ekonomická aktivita má prokazatelný základ v transparentně vyhrané veřejné zakázce, jež si můžete kdykoli dohledat.

Vámi zavedené procesy nejsou žádnou prevencí proti podvodům s DPH a jen dokazují, že nejvyšší státní úředníci jsou neustále pozadu a neschopni proti skutečným gaunerům bojovat. Pochopil bych toto křížové dotazování při řádné kontrolní činnosti. Zde jsme však v procesu registrace k dani a ta je natolik zdlouhavá a složitá, že nemá nic společného s podporou podnikání, kterou se zaštiťují Vaši současní i minulí nadřízení. Společnost 27security nemá v živnostenském oprávnění uvedený obchod naftou či topnými oleji. Jsme poctivě fungující organizace, která mj. i díky dani, kterou chce platit, živí také Vás.

Presumpce viny, kterou Vámi nastaveným procesem predikujete u každého budoucího plátce DPH, ve mně evokuje myšlenku, zda bychom neměli na účet v ČNB poslat pár miliónů jako potenciální pokutu. Myslím, že všichni plátci daní by měli složit část svého příjmu jako zálohu nikoli na daně, ale na případné prohřešky, protože každý z nás je potenciální daňový neplatič.

Podle Vašeho vzoru by mohla primátorka Krnáčová zavést postup, kdy každý cestující zaplatí při nástupu do tramvaje 1000 Kč jako pokutu. Vždyť všichni jsme přeci potenciální černí pasažéři. Po kontrole platného lístku, by cestující dostal 900 Kč zpět. Manipulační poplatek 100 Kč by byl příspěvek na mzdy zbytečných úředníků na ministerstvu financí.

Registrace k DPH by měl být jednoduchý administrativní proces a ne činnost, která spotřebuje řadu hodin na straně naší firmy, u našich zákazníků a dodavatelů a také u Vašich úředníků. Ti by se primárně měli věnovat kontrolní činnosti a nezdržovat se neefektivními a zbytečnými procesy, které byly zavedeny v období Vaší působnosti.

Doporučuji se jednou za čas zastavit na běžném finančním úřadě a promluvit si s Vašimi nejnižšími podřízenými. Jsou to právě oni, kdo mají zkušenost s realitou, jež je Vám na hony vzdálená… ta zkušenost i ta realita. Dejte s nimi řeč a zeptejte se jich, jakým dotazům a intervencím musí čelit. Budete překvapena, kolik nespokojených podnikatelů v tomto státě žije, jen se bojí o tom mluvit, protože potenciální postihy jsou větší než v 50. letech minulého století.

Jsem si plně vědom, že tímto otevřeným dopisem velmi riskuji kladné a rychlé vyřízení naší žádosti. Obzvlášť, pokud jeho kopie dojde i do médií, která nemají s MFČR shodné řízení. Předpokládám také, že mé vyjádření bude součástí daňového spisu k firmě a pro úředníky se stane povinnou četbou před každou kontrolou ze strany příslušného finančního úřadu. Jsem však extrémně rozhořčen přístupem, který jste zavedla a metodicky prosazujete. Vedle zajišťovacích příkazů je proces registrace k DPH další ukázkou státní šikany, za kterou jste odpovědná Vy, paní náměstkyně.

Jan Mikulecký, prokurista 27security s.r.o.