Category Archives: eGovernment

Reakce NMF Schillerové na otevřený dopis
Registrace k DPH trvala 78 dní. Celý proces byl ukázkou státní šikany a byrokracie. Náměstkyně Schillerová reagovala na náš otevřený dopis. Neomluvila se ani nenapsala nic nového. Jedna věc je ale zajímavá. Podle paní náměstkyně "zrychlení procesu" znamená, že si papíry vyžádá od daňového subjektu (8 dní...
Otevřený dopis NMF Schillerové
Vážená paní náměstkyně, naše společnost 27security s.r.o. (IČ 25424921) podala dne 2/6/2017 žádost o registraci k DPH. Po několika telefonických urgencích jsme byli 27/7/2017 vyzváni k odstranění pochybností v registračních údajích. Na žádost finančního úřadu v Roudnici nad Labem jsme doložili smlouvy, objednávky a faktury s našimi prvními zákazníky, přiložili jsme výpisy z bankovních...